Onze locaties:

Regio Den Haag

Nieuws

Economische groei in 2016.
De Nederlandse economie groeit in 2015 en 2016 met 1,75 procent per jaar. Als verdere internationale onrust uitblijft en het vertrouwen herstelt, kan de groei zelfs hoger uitvallen.
Dat schrijven economen van de Rabobank in een woensdag verschenen rapport. De export, private investeringen en particuliere consumptie nemen allemaal toe, voorspellen zij.

''In 2015 en 2016 zal de groei versnellen en minder afhankelijk worden van de uitvoer. Dat is positief, maar als we de huidige situatie vergelijken met die van 2008, dan is er nog geen reden tot volle tevredenheid'', aldus Rabobank-econoom Martijn Badir. ''Wij verwachten dat het Nederlandse inkomen per hoofd van de bevolking eind 2016 nog steeds onder het niveau van voor de crisis zal liggen.''

Positief noemt Rabobank het dat de arbeidsmarkt zich aan het herstellen is. ''Daarbij zien we dat ook mensen die zich eerder van de arbeidsmarkt terugtrokken en dus niet meer meetelden in het werkloosheidscijfer, nu weer terugkeren. Maar voor 2016 voorzien we nog steeds een onbevredigend hoge werkloosheid van 6,5 procent. Hogere economische groei is daarom hard nodig.'' Bron: RABO bank.
Meer personeel in dienst in 2016
Over de werkgelegenheid voor het komend jaar zijn de ondernemers positiever dan in de afgelopen jaren. Het aantal ondernemers dat denkt dat de personeelsomvang zal toenemen is met 18 procent voor het eerst in vijf jaar groter dan zij die een afname verwachten (13 procent). Bedrijven in de groothandel, de zakelijke dienstverlening en de informatie en communicatie voorzien het vaakst een uitbreiding van hun personeelsbestand in 2016.
In alle sectoren verwachten ondernemers per saldo een stijging van de omzet in 2016. Volgens 37 procent van de bedrijven zal meer omzet worden behaald dan in 2015. Slechts 9 procent verwacht een lagere omzet, zodat per saldo 28 procent van het bedrijfsleven uitgaat van omzetgroei. Net als voorgaande jaren verwachten ondernemers een groei van de buitenlandse omzet. Ondernemers verwachten net als voor 2015 een groei van investeringen. Bron: CBS.


ProLocaties | M: contact | disclaimer